O nás

Firma poskytující služby v oblasti ITPOLITIKA SPOLEČNOSTI gsnet.cz

Politika společnosti je prohlášení vedení společnosti o záměrech a zásadách, které vycházejí ze strategie společnosti. Zásady se vztahují ke kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti informací, bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců.


POLITIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ CERTIFIKÁTY

Efektivnost a vhodnost integrovaného systému řízení je každoročně prověřována auditem od externí akreditované společnosti. Dokladem o plnění požadavků příslušných mezinárodních norem ISO 9001, ISO27001, ISO20000-1 jsou platné certifikáty vydané akreditovaným certifikačním místem. 
ISO20000-1ISO_9001-2015ISO_20000-1